Pallet nhựa mặt hở

Pallet nhựa PL01-LK

Pallet nhựa PL01-LK

1200 x 800 x 180 mm

Pallet nhựa PL01-LS

Pallet nhựa PL01-LS

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL04-LS

Pallet nhựa PL04-LS

1000 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa PL02-HG

Pallet nhựa PL02-HG

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL03-LS

Pallet nhựa PL03-LS

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa PL04-LK

Pallet nhựa PL04-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL05-LK

Pallet nhựa PL05-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL06-LK

Pallet nhựa PL06-LK

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa PL07-LS

Pallet nhựa PL07-LS

600 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa PL08-LK

Pallet nhựa PL08-LK

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL09-LK

Pallet nhựa PL09-LK

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa PL10-LK

Pallet nhựa PL10-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL11-LK

Pallet nhựa PL11-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL1188

Pallet nhựa PL1188

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa PL12-LK

Pallet nhựa PL12-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL15-LK

Pallet nhựa PL15-LK

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa PL16-LK

Pallet nhựa PL16-LK

1200 x 1200 x 150 mm

Pallet nhựa PL18-LK

Pallet nhựa PL18-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL19-LK

Pallet nhựa PL19-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL20_LK

Pallet nhựa PL20_LK

1200 x 1200 x 150 mm

Pallet nhựa HT-327

Pallet nhựa HT-327

1070 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa HT-402

Pallet nhựa HT-402

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-403

Pallet nhựa HT-403

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-466

Pallet nhựa HT-466

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-466LS

Pallet nhựa HT-466LS

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-480

Pallet nhựa HT-480

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-481

Pallet nhựa HT-481

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa HT-481Đ

Pallet nhựa HT-481Đ

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa HT-496C

Pallet nhựa HT-496C

1200 x 1000 x 140 mm

Pallet nhựa HT-496T

Pallet nhựa HT-496T

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa HT-561

Pallet nhựa HT-561

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa HT-562

Pallet nhựa HT-562

1200 x 1200 x 150 mm

Pallet nhựa P2-2

Pallet nhựa P2-2

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa P1-1

Pallet nhựa P1-1

1000 x 600 x 83 mm

Pallet nhựa P701

Pallet nhựa P701

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P1-2

Pallet nhựa P1-2

1200 x 1000 x 83 mm

Pallet nhựa SG-1210S

Pallet nhựa SG-1210S

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL8888

Pallet nhựa PL8888

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL6688

Pallet nhựa PL6688

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P704-0

Pallet nhựa P704-0

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P2-1

Pallet nhựa P2-1

1000 x 600 x 78 mm

Pallet nhựa SG-P1006

Pallet nhựa SG-P1006

1065 x 601 x 100 mm

Pallet nhựa SG-1210G

Pallet nhựa SG-1210G

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa SG-P1210

Pallet nhựa SG-P1210

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa SG-P1210T

Pallet nhựa SG-P1210T

1205 x 1065 x 140 mm

Pallet nhựa SG-P1006C

Pallet nhựa SG-P1006C

1065 x 601 x 140 mm

Pallet nhựa SG-1210

Pallet nhựa SG-1210

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa SG-1210C1

Pallet nhựa SG-1210C1

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL8888-0

Pallet nhựa PL8888-0

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL6688-0

Pallet nhựa PL6688-0

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P704

Pallet nhựa P704

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P1-3

Pallet nhựa P1-3

1200 x 1000 x 132 mm

Pallet nhựa P1-4

Pallet nhựa P1-4

1200 x 1000 x 160 mm

Pallet nhựa P2-3

Pallet nhựa P2-3

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa P2-4

Pallet nhựa P2-4

1200 x 1000 x 154 mm

Pallet nhựa P764

Pallet nhựa P764

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa SG-1210C2

Pallet nhựa SG-1210C2

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa SG-1210N

Pallet nhựa SG-1210N

1200 x 1000 x 75 mm

Thông tin về Pallet nhựa mặt hở

Pallet nhựa mặt hở là sản phẩm được thiết kế theo dạng bề mặt pallet có đục lỗ theo một kích thước nhất định và thường có dạng đối xứng nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của sản phẩm khi đưa vào sử dụng.

Khi bạn muốn sử dụng pallet nhựa để sắp xếp kê hàng hóa hiệu quả nhưng tiết kiệm chi phí, loại pallet nhựa mặt hở của TSM Plastic sẽ giúp bạn tối ưu hóa ngân sách để có một kho hàng sắp xếp ngăn nắp. Pallet nhựa mặt hở có khả năng chịu lực tốt, diện tích bề mặt có đục lỗ nên thông thoáng, giúp cho hàng hóa bạn kê lên có mật độ tiếp xúc ở diện tích mặt đáy thấp nhất, thoáng khí nên nhiều mặt hàng sẽ được bảo quản tốt hơn.

Đặc trưng của pallet nhựa mặt hở là được thiết kế với cấu tạo đồng nhất, chiều cao tương đối lớn để có thể kê hàng lên cao cho khỏi bị ướt hay ẩm mốc. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn để có thể chọn loại pallet nhựa mặt hở cho phù hợp như nên sử dụng loại pallet cho chiều cao bao nhiêu, màu sắc gì và tải trọng bao nhiêu cho phù hợp với nhu cấp chất hàng hóa của mình.