Pallet nhựa 1 mặt

Pallet nhựa PL01-LK

Pallet nhựa PL01-LK

1200 x 800 x 180 mm

Pallet nhựa PL01-LS

Pallet nhựa PL01-LS

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL04-LS

Pallet nhựa PL04-LS

1000 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa PL02-LS

Pallet nhựa PL02-LS

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa PL03-LS

Pallet nhựa PL03-LS

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa PL04-LK

Pallet nhựa PL04-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL05-LK

Pallet nhựa PL05-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL06-LK

Pallet nhựa PL06-LK

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa PL07-LS

Pallet nhựa PL07-LS

600 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa PL08-LK

Pallet nhựa PL08-LK

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL09-LK

Pallet nhựa PL09-LK

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa PL09-LS

Pallet nhựa PL09-LS

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL10-LK

Pallet nhựa PL10-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL11-LK

Pallet nhựa PL11-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL1188

Pallet nhựa PL1188

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa PL12-LK

Pallet nhựa PL12-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL15-LK

Pallet nhựa PL15-LK

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa PL16-LK

Pallet nhựa PL16-LK

1200 x 1200 x 150 mm

Pallet nhựa PL19-LK

Pallet nhựa PL19-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-327

Pallet nhựa HT-327

1070 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa HT-402

Pallet nhựa HT-402

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-466

Pallet nhựa HT-466

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-466LS

Pallet nhựa HT-466LS

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-480

Pallet nhựa HT-480

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa HT-481

Pallet nhựa HT-481

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa HT-481Đ

Pallet nhựa HT-481Đ

1100 x 1100 x 125 mm

Pallet nhựa HT-496C

Pallet nhựa HT-496C

1200 x 1000 x 140 mm

Pallet nhựa HT-496T

Pallet nhựa HT-496T

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa HT-497C

Pallet nhựa HT-497C

1200 x 1000 x 140 mm

Pallet nhựa HT-497T

Pallet nhựa HT-497T

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa HT-561

Pallet nhựa HT-561

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa HT-562

Pallet nhựa HT-562

1200 x 1200 x 150 mm

Pallet nhựa P2-2

Pallet nhựa P2-2

1200 x 1000 x 78 mm

Pallet nhựa P1-1

Pallet nhựa P1-1

1000 x 600 x 83 mm

Pallet nhựa P701

Pallet nhựa P701

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P1-2

Pallet nhựa P1-2

1200 x 1000 x 83 mm

Pallet nhựa SG-1210S

Pallet nhựa SG-1210S

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL8888

Pallet nhựa PL8888

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL6688

Pallet nhựa PL6688

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P704-0

Pallet nhựa P704-0

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P2-1

Pallet nhựa P2-1

1000 x 600 x 78 mm

Pallet nhựa SG-P1006

Pallet nhựa SG-P1006

1065 x 601 x 100 mm

Pallet nhựa SG-P1210

Pallet nhựa SG-P1210

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa SG-P1210T

Pallet nhựa SG-P1210T

1205 x 1065 x 140 mm

Pallet nhựa SG-P1006C

Pallet nhựa SG-P1006C

1065 x 601 x 140 mm

Pallet nhựa SG-1210

Pallet nhựa SG-1210

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa SG-1210C1

Pallet nhựa SG-1210C1

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL8888-0

Pallet nhựa PL8888-0

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL6688-0

Pallet nhựa PL6688-0

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P704

Pallet nhựa P704

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa P1-3

Pallet nhựa P1-3

1200 x 1000 x 132 mm

Pallet nhựa P1-4

Pallet nhựa P1-4

1200 x 1000 x 160 mm

Pallet nhựa P2-3

Pallet nhựa P2-3

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa P2-4

Pallet nhựa P2-4

1200 x 1000 x 154 mm

Pallet nhựa SG-1210C2

Pallet nhựa SG-1210C2

1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa SG-1210N

Pallet nhựa SG-1210N

1200 x 1000 x 75 mm

Thông tin về Pallet nhựa 1 mặt

Pallet nhựa 1 mặt là loại dụng cụ dùng để kê hàng hóa, lắp ráp, lưu trữ, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa một cách dễ dàng. Pallet 1 mặt sử dụng tốt nhất cho việc lót trên sàn nhà để kê hàng hóa, vật dụng chứ không nên dùng để kê hàng hóa chất trên kệ, bởi chúng được thiết kế không có chức năng liên kết vững vàng khi ở trên kệ.

Pallet nhựa 1 mặt có rất nhiều kích cỡ và cấu hình tải trọng lớn nhỏ khác nhau. Bên cạnh đó, một số mẫu pallet nhựa 1 mặt còn được thiết kế có các thanh chống trượt dọc theo hai đầu (hoặc hai bên) của pallet để giúp cố định hàng hóa vững chắc khi di chuyển khối pallet từ nơi này sang nơi khác hay dùng xe nâng để đưa lên các phương tiện vận tải, vận chuyển hàng hóa.

Tùy thuộc viêc sử dụng pallet vào mục đích gì mà bạn có thể chọn loại pallet nhựa 1 mặt hay pallet nhựa 2 mặt cho phù hợp. Chẳng hạn như dùng pallet để kê hàng hóa trong kho, cần di chuyển nội kho hay phải di chuyển đi xa hơn thông qua các phương tiện cơ giới như xe nâng, xe cẩu; hàng hóa có tải trọng lớn nhỏ, chất lỏng hay vật liệu dễ cháy nổ… ứng với mỗi mục đích khác nhau đều nên sử dụng những loại pallet phù hợp với tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn và tránh hư hại hàng hóa của bạn.