Pallet nhựa PL01-LK

Pallet nhựa PL01-LK

1200 x 800 x 180 mm

Pallet nhựa PL01-LS

Pallet nhựa PL01-LS

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL04-LS

Pallet nhựa PL04-LS

1000 x 600 x 100 mm

Xem tất cả Xem tất cả
Thùng nhựa vuông PT-THS01

Thùng nhựa vuông PT-THS01

69.5 x 47 x 41 cm

Thùng nhựa vuông PT-THS02

Thùng nhựa vuông PT-THS02

62.5 x 42.5 x 36.5 cm

Thùng nhựa vuông PT-THS03

Thùng nhựa vuông PT-THS03

55 x 37.5 x 32 cm

Xem tất cả Xem tất cả
Thùng chở hàng TP-02

Thùng chở hàng TP-02

550 x 500 x 470 mm

Thùng chở hàng TS08

Thùng chở hàng TS08

550 x 520 x 520 mm

Thùng chở hàng TS10

Thùng chở hàng TS10

570 x 640 x 500 mm

Xem tất cả
Khay dụng cụ nhỏ 716

Khay dụng cụ nhỏ 716

120 x 180 x 80 mm

Khay dụng cụ trung 717

Khay dụng cụ trung 717

150 x 250 x 110 mm

Khay dụng cụ lớn 718

Khay dụng cụ lớn 718

210 x 350 x 150 mm

Xem tất cả
Tấm lót TH1

Tấm lót TH1

100 x 50 x 3 mm

Tấm lót cứng FT-Ls03

Tấm lót cứng FT-Ls03

615 x 412 x 32 mm

Tấm lót cứng FT-LS02

Tấm lót cứng FT-LS02

295 x 420 x 31 mm

Xem tất cả Xem tất cả
Lồng sắt

Lồng sắt

0.15 --> 0.85 m3

Rổ banh

Rổ banh

400 x 550 x 800 mm

Xem tất cả
Nhà vệ sinh VS3A

Nhà vệ sinh VS3A

2 cửa - 1 quầy quản lý

Xem tất cả
Xe đẩy 4 bánh PT-XTB100DN

Xe đẩy 4 bánh PT-XTB100DN

Nhựa PP - 200 kg

Xe đẩy 4 bánh PT-XTH250S1

Xe đẩy 4 bánh PT-XTH250S1

Thép tấm - 600 kg

Xe đẩy 4 bánh PT-XTL130DS

Xe đẩy 4 bánh PT-XTL130DS

Thép tấm - 350 kg

Xem tất cả

Thông tin về Sản phẩm