2

TSM Plastic company

Nhà cung cấp sản phẩm nhựa uy tín, chất lượng với giá cạnh tranh hàng đầu

Pallet nhựa PL01-LS

Pallet nhựa PL01-LS

1200 x 1000 x 150 mm

Pallet nhựa PL04-LS

Pallet nhựa PL04-LS

1000 x 600 x 100 mm

Pallet nhựa PL06-LK

Pallet nhựa PL06-LK

1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa PL11-LK

Pallet nhựa PL11-LK

1200 x 1000 x 150 mm

Xem tất cả
Thùng nhựa vuông PT-THS02

Thùng nhựa vuông PT-THS02

62.5 x 42.5 x 36.5 cm

Thùng sơn HT

Thùng sơn HT

10-15-20 lít

Thùng nhựa A7

Thùng nhựa A7

360 x 280 x 136 mm

Xem tất cả
Thùng chở hàng TP-02

Thùng chở hàng TP-02

550 x 500 x 470 mm

Thùng chở hàng TS08

Thùng chở hàng TS08

550 x 520 x 520 mm

Thùng chở hàng TS09

Thùng chở hàng TS09

530 x 600 x 630 mm

Thùng chở hàng TS07

Thùng chở hàng TS07

530 x 430 x 450 mm

Xem tất cả
Tấm lót TH1

Tấm lót TH1

100 x 50 x 3 mm

Tấm lót cứng FT-Ls03

Tấm lót cứng FT-Ls03

615 x 412 x 32 mm

Tấm lót mềm FT-LS01

Tấm lót mềm FT-LS01

290 x 290 x 12 mm

Tấm lót PA48-1

Tấm lót PA48-1

48.3 x 48.3 x 9 mm

Xem tất cả